Hakkımızda

Misyon

BİLTEM temel misyonu, araştırmacıların bilim ve teknolojiye katkı koyabilmesini sağlamak, disiplinler arası deneysel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, akademik yayınlar üretmek, seminer, panel, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalar yürütmek, ülkenin yetkili birimlerinin, toplumun ve her kademede eğitim hayatına devam eden öğrencilerin, ve çalışanların teorik altyapısını desteklemek için çalışma atölyeleri düzenlemek, işbirlikleri kurmak, toplumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bilimsel verilere dayalı, etik ilkeler çerçevesinde katkıda bulunmaktır.

Vizyon

BİLTEM temel vizyonu, Mühendislik Bilimleri alanında var olan bilim ışığında ilerleyerek, geleceğe ışık tutacak araştırmalar ve yeni bilimsel buluşlar gerçekleştirmek, çağcıl ürün, hizmet ve uygulamalar geliştirerek ülkemizdeki ve dünyadaki mühendislik sorunlarına çözüm üretmek ve katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınma için belirlenen ve belirlenecek olan küresel hedeflere ulaşmada katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve bilimsel çalışmalar üreten bilim insanları ile iş birliği gerçekleştiren bir araştırma merkezi olmaktır.